Piekarnia Cukiernia Pellowski
Grzegorz Pellowski realizuje:

I. Projekt pod nazwą „Innowacyjna, ekologiczna linia technologiczna do wypieku chleba, wyposażona w system automatycznego załadunku i rozładunku pieczywa oraz moduły odzysku ciepła”
Projekt jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa,
Działanie 02.02. Inwestycje profilowe-wsparcie dotacyjne,
Poddziałanie 02.02.01 Inwestycje profilowe- wsparcie dotacyjne
współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego

Całkowita Wartość projektu jest powyżej 2 000 000 zł,
z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 42%

loga projekty ue2

II. Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Całkowita wartość projektu wynosi 345 507,90 zł i w 100% jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

loga projekty ue